بلاگ نوینیک

تفاوت وبلاگ و وبسایت

 
تفاوت وبلاگ و وبسایت

واژه هاى متعدد و معمولى در جهان رايانه وجود دارد كه ما به عنوان يك كاربر با مفهوم برخى از آن ها آشنايى داريم. در اين ميان نيز واژه هايى وجود دارد كه شايد هر روز بشنويم اما مفهوم و تعريف درست آن ها را ندانيم. ما در اين پست قصد داريم تا با هم تفاوت و تشابه بين وبسايت و وبلاگ را بررسى كنيم.