بلاگ نوینیک

انتخاب نام دامنه مناسب برای وب سایت

 
انتخاب نام دامنه مناسب برای وب سایت

در دنیای مدرن اینترنت ‌و جایی که افراد به صورت خودبه خود در اینترنت به دنبال اطلاعات هستند ، داشتن دامنه ای که نماینده و هم نام تجارت شما و سایت شماست ارزش زیادی دارد.تنها افرادی می توانند نام شما را به راحتی حفظ کنند که رقبای شما هستند و می خواهند قیمت های شما را تحت نظر بگیرند.